گروه بهداشت و ایمنی کار

نمونه سوالات درس بهداشت وایمنی کار شاخه کار دانش

1-  سازمان جهانی بهداشت سلامتی را چگونه تعریف کرده است

الف) حالت طبیعی جسم وروان        ب) فعالیت خوب اعضاء بدن و نبودن بیمار     ج) تامین رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیمار ی و نقص عضو          د) نبودن بیماری و نقص عضو

2- کدام گزینه از دلایل اولویت بهداشت بر درمان نیست ؟     الف) آثار و عوارض ناشی از بیماری   ب) از دست رفتن وقت نیروی کار       ج) هزینه مصرف دارو و درمان       د) آثار مناسب دارو بر روی انسان        فصل دوم ( بهداشت فردی و عمومی)

3پیروی افراد از مجموعه دستور ها و عادتهای خوب و دوری جستن آنها از رفتار ها وعا دتها ی غلط که از بروز و اشاعه بیماریها جلوگیری می کند چه نام دارد ؟

الف ) رعایت بهداشت فردی       ب)  بهداشت فردی عمومی     ج) بهداشت محیط     د) هیچکدام

4- برای پاک کردن فاصله بین دندانها از نخ دندان استفاده کنید زیرا :

الف) فاصله بین دندانها به آسانی با مسواک کردن پاک و تمیز نمی شود      ب) خرده های غذای باقیمانده بین دندانها محیط مناسبی برای رشد میکروبهاست          ج) غذای باقیمانده باعث پوسیدگی دندانها و بوی بد دهان می شود

د ) هر سه مورد صحیح است

5- کدام مورد از عوامل ایجاد بیماری های قلب و عروق نیست ؟ 

الف) مصرف دخانیات      ب) ورزش کردن      ج) بدی تغذیه      د) چربی و فشار خون بالا

6- مدت و عمق خواب انسان به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد ؟

الف) سن و جنسیت      ب) شغل انسان       ج ) محیط خواب     د) همه موارد

7- در ارتباط با تعریف ( مجموعه ای از عوامل ، شرایط و تاثیرات متقابلی که زندگی موجودات زنده به ویژه انسان را تحت تاثیر قرار می دهد ) کدام گزینه صحیح است :

الف) محیط زیست       ب) بهداشت عمومی   ج )بهداشت محیط    د) بهداشت فردی

8- کدام گروه از بیماری ها ناشی از عدم کنترل صحیح زباله ها به انسان منتقل می شود .

الف) فلج اطفال – اسهال – حصبه     ب)  سیاه زخم –بروسلوز و کیست هیداتیک    ج) فلج اطفال ، سیاه زخم – اسهال    د ) ب – ج صحیح است

بهترین روش جمع آوری زباله در منازل کدام است ؟

الف )سوزاندن زباله        ب) استفاده از پلاستیک    ج ) استفاده از کیسه های نایلونی تیره رنگ       د) استفاده از کیسه های نایلونی تیره رنگ با استحکام کافی

10 چه میزان از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد ؟ الف ) بیش از 70%        ب) کمتر از 70%     

ج)بیشتر از 8 %        د) کمتر از 80%

 11- کدامیک از گزینه ها از اهداف بهداشت حرفه ای نیست ؟

الف- ارتقاء و تأمین عالی ترین درجه ی ممکن وضع جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل .

ب- جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی .

ج- انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد .

د- همکاری منظم افراد شاغل در کارگاهها .

12- مقدار مجاز صدا ............دسی بل به ازای 8 ساعت کار در محیط پرصدا و مقدار صدایی که انسان در گوش خود احساس درد می کند به ترتیب ............... دسی بل است .

الف- 85-120                      ب- 120- 85                         ج- 80-120                          د- 120-80

13- گرما از کدام راه از بدن انسان دفع می شود ؟

الف- پوست                        ب- ریه ها                              ج- ادرار و عرق                    د- همه موارد

14- منبع اصلی نور طبیعی به ترتیب ........... و روشنایی مصنوعی با استفاده از ............. تأمین می شود .

الف- مهتاب – برق                                             ب- لامپهای الکتریکی – خورشید

 ج- خورشید – لامپهای الکتریکی                       د- برق – مهتاب

15- چرا در هنگام کار با کامپیوتر باید از فیلترهای مخصوص بر روی صفحه آن استفاده کرد ؟

الف- جهت شفاف بودن تصاویر                         ب- حفاظت چشم ها از پرتوگیری بیش از حد

 ج- تمیز ماندن صفحه کامپیوتر                            د- هیچکدام

16- کدام گزینه از راههای ورود آلاینده های هوا به بدن انسان نیست ؟

الف- ورود از طریق گرد و غبار                          ب- ورود از طریق پوست بدن

ج- ورود از طریق دستگاه گوارش                       د- ورود از راه تنفس

17- کدام گزینه از علائم ناشی از مسمومیت با کربن دی اکسید است ؟

الف- ناراحتی تنفسی و        تنگی نفس                ب- بیهوشی که منجر به مرگ شود

ج- ضایعات چشمی                                            د- گزینه الف و ب صحیح است .

18- ماده ای که می تواند ماده یا مواد دیگر را در خود حل نماید چه نام دارد ؟

الف- حلال                        ب-  محلول                      ج- جسم                        د- حل شونده

19- کدام دسته از محلول های زیان آور اثرات خورنده و سوزاننده دارد ؟

الف- مشتقات نفتی             ب- روغنها                       ج- اسیدها و قلیایی ها     د- اسیدها

20- کدام گروه از حلا ل ها در صنایع لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرند ؟

الف- هیدروکربنها           ب- هیدروکربنهای خطی         ج- الکلها         د- هیدروکربنهای آروماتیک

21- بهترین و ایده آل ترین روش برای جلوگیری از اثرات نامطلوب حلال ها در محیط کار کدام گزینه است ؟      الف- جایگزینی حلال                               ب- کنترل حلال    

                 ج-  رعایت استاندارد                                 د- حذف حلال از فرآیند صنعتی  

22- اگر حلالها بطور تصادفی ، اشتباهاً نوشیده شوند کدام عارضه را در بدن انسان بوجود می آورند ؟

الف- ناراحتی عصبی              ب- ناراحتی قلبی            ج- حالتهای تهوع و استفراغ              د- مرگ

23- مراقبتهای پزشکی به چه منظوری انجام می گیرند ؟

الف- معاینات اولیه قبل از استخدام                                ب- انجام معاینات دوره ای

ج- انجام معاینات اختصاصی                                          د- همه موارد

24- آیا در ظرفی که قبلاً به عنوان ظرف حلال استفاده می شده می توان مواد غذایی ونوشیدنی نگهداری کرد ؟ 

الف- در صورت شستن می توان استفاده کرد .          ب- تحت هیچ شرایطی نباید استفاده کرد .

ج- در صورت لزوم می توان استفاده کرد .                د- بعد از خالی کردن حلال می توان استفاده کرد.

25- ترکیباتی هستند که برای ایجاد پوشش در سطح سرامیک ها و چینیها و ظروف آهنی مورد استفاده قرار می گیرند ؟

الف- لعابها                     ب- حلالها                   ج- پاک کننده ها                      د- هیچکدام

26- افراد شاغلی که در شروع مرحله مبتلا به سل و پنو موکونیوزیس هستند چگونه می توانند سلامتی خود را مجدداً باز یابند ؟

الف- با مراجعه به پزشک                                   ب- با تعویض شغل

ج- آزمایش منظم ادرار                                      د- رعایت بهداشت فردی

27- مواد اولیه اصلی برای ساختن صابون کدام مورد است ؟

الف- چربی ها             ب- قلیایی ها                  ج- چربیها و قلیاییها             د- پیه گاو و روغن زیتون

28- چرا صابون در آب سخت کف نمی کند و قدرت پاک کنندگی آن کاهش می یابد ؟

الف- به علت وجود چربی در صابون                ب- به دلیل وجود املاح

ج- به دلیل وجود املاح منیزیم و کلسیم            د- به دلیل وجود املاح کلسیم 

29- کدام نوع مسمومیت به تدریج و در نتیجه ی مواجهه طولانی مدت فرد با یک ترکیب سمی عارض می گردد ؟

الف- مسمومیت شدید            ب- مسمومیت حاد             ج- مسمومیت مزمن            د- همه موارد

30- از راههای ورود آفت کشها به بدن که مسمومیت به بار می آورند کدام گزینه درست است ؟

الف- از راه تنفس (سموم گازی)                     ب- از راه پوست (سموم گازی)

ج- از راه گوارش (سموم تماسی)                    د- از راه پوست (سموم داخلی)

31- تعلیق ذرات جامد یا مایع در هوا را ............. می گویند و بر حسب ........... اندازه گیری می شود .

الف- گرد و غبار – میکرون                             ب- گرد و غبار – مه

ج- مه – میکرون                                              د- میکرون – گرد و غبار

32- بیماری آنتراکس یا سیاه زخم در اثر کدام میکروب ایجاد می شود ؟

الف- بیسنیوسیس                 ب- باسیلوس                  ج- آنتراسیس                 د- باسیلوس آنتراسیس

33- از راههای کنترل گرد و غبار کدام گزینه وسیله حفاظت فردی محسوب می شود ؟

الف – تهویه                     ب- جداسازی                 ج- ماسک تنفسی            د- پالایش هوا

34- کدام دسته از عوامل بیولوژیک محیط کار در ایجاد بیماریهای عفونی اهمیت بیشتری دارند ؟

الف- قارچها و انگلها                                         ب- قارچها و باکتریها

ج- ویروسها و باکتریها                                        د- باکتریها و قارچها

35- کدام نوع از خستگی به فعالیتهای عصبی و فکری مربوط می شود ؟

الف- خستگی ماهیچه ای          ب- خستگی روانی         ج- خستگی مزمن           د- خستگی عمومی

36- کدام گزینه از عوارض و علائم خستگی محسوب می شود ؟

الف- ضعف عمومی و تنفّر از کار                     ب- کار فکری شدید

 ج- کار عضلانی شدید                                     د- وجود تنش و فشارهای روانی زیاد

37- مفهوم « بدست آوردن و اندازه گیری ابعاد و اندازه بدن انسانهاست » به کدام گزینه مربوط می شود

الف- کالری کار                    ب- اندازه گیری                ج- آرگونومی                د- آنتروپومتری

38- در انتخاب میز و صندلی کار با توجه به نوع کار کدام مورد را باید رعایت کرد ؟

الف- ارتفاع صندلی قابل تنظیم با ارتفاع زانو باشد .

 ب- ارتفاع پشتی قابل تنظیم باشد و ناحیه ی گودی کمر را پر کند .

 ج- سطح نشیمنگاه نباید کمتر از 35 باشد .                د- همه موارد  

39- برای جابجایـی مـداوم اشیایـی که بیش از 20 کیلوگرم وزن دارند از کـدام وسیله دستـی استفاده می شود ؟ الف- فرغون                  ب- دوچرخه                   ج- چرثقیل                   د- چرخ

40-  با توجه به تعریف گزینه درست را مشخص کنید : (محلی که در آن تعدادی کارگر به منظور انجام یک فرآیند صنعتی که منجر به تولید یک فرآورده می شود مشغول کار هستند) .

الف- کارخانه                                  ب- کارگاه                    ج- آشپزخانه                د- هیچکدام

41- چه کسی موظف است برای آموزش موازین بهداشتی به کارگرانی که با مواد غذایی سرو کار دارند امکانات لازم را فراهم نماید ؟

الف- صاحب کارخانه             ب- کارفرما                ج- کارگر                 د- مسئول کارگاه

42- چرا دیوارهای جانبی انبار مواد غذایی از بتن و مصالح مقاوم ساخته می شود ؟

الف- برای اینکه محکم باشد                                          ب- چون ترک نداشته باشد.

ج- از نفوذ هوا و گرد و خاک جلوگیری شود .              د- از نفوذ حیوانات موذی جلوگیری شود .

43- در هر کارگاه باید به ازای هر چند نفر یک آب سردکن وجود داشته باشد ؟

الف- به ازای هر 50 نفر کارگر                                       ب- به ازای هر 60 نفر کارگر

ج- به ازای هر 80 نفر کارگر                                           د- به ازای هر 100 نفر کارگر

44- اگر فردی کپسول گاز را روی زمین بکشد و در اثر مالش و داغ شدن بدنه کپسول منفجر شود مربوط به کدام حالت حادثه است ؟

الف- شرایط ناایمن                                                        ب- یک عمل غیر ایمن

ج- شرایط و عمل غیر ایمن                                             د- حادثه خطرناک 

45- کدام مورد از علل اصلی سهیم در حادثه نیست ؟

الف- نگرش مدیریت به مسائل ایمنی                            ب- شرایط روحی کارگر

 ج- شرایط فیزیکی کارگر                                            د- تأخیر در تولید و ریخت و پاش

46- استفاده از اتصال زمین ایمن در سیستم های الکتریکی از کدام نوع خطرات جلوگیری می کند ؟

الف- برق گرفتگی       ب- شوک الکتریکی       ج- اتصال کوتاه          د- هر سه مورد صحیح است

47- چند درصد حوادث گازی مربوط به تجهیزات و معیوب بودن آنها و چند درصد به مسائل انسانی مربوط می شود ؟    الف- 10- 70             ب- 10-90               ج- 20-80                   د- 20-70

48- توری فلزی که در روی پنکه وجود دارد به کدام نوع حفاظ جهت کنترل خطر مربوط می شود ؟

الف- حفاظ های اینترلاک                                        ب- حفاظ های قابل تنظیم

ج- حفاظ های ثابت                                                   د- حفاظ های خود تنظیم شونده

49- حمل و نقل اجسام ومواد به وسیله وسایل نقلیه موتوری در فواصل طولانی چه نام دارد ؟

الف- جابجایی مکانیکی          ب- ترانسپورت           ج- جابجایی دستی            د- هیچکدام

50- کدام مورد از عوامل اصلی برای ایجاد حریق معمولی محسوب نمی شود ؟

الف- سرد کردن               ب- ماده سوختنی              ج- گرما               د- اکسیژن

 

                                                                          طراح : یعقوب شهریار

                                                                          هنرستان کار و دانش ابوعلی سینا

1- ج

26- ب

2- د

27- ج

3- الف

28- ج

4- د

29- ج

5- ب

30- الف

6- د

31- الف

7- الف

32- د

8- ب

33- ج

9- د

34- ج

10- الف

35- ب

11- د

36- الف

12- الف

37- د

13- د

38- د

14- ج

39- ج

15- ب

40- ب

16- الف

41- ب

17- د

42- د

18- الف

43- الف

19- ج

44- ب

20- ب

45- د

21- د

46- د

22- ج

47- ب

23- د

48- ج

24- ب

49- ب

25- الف

50- الف

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:9  توسط   |